بخش تسهیلات کابل راههای هوایی شرکت بهینه سازان اعتماد صنعت به عنوان شرکت بازرسی پیشتاز در زمینه بازرسی دستگاه­های تله­­­کابین، تله سیژ و تله اسکی در کشور، با هدف ارزیابی وضعیت عمومی کابل راه در کنار وضعیت هر کدام از بخش­های کابل فولادی، تاسیسات کنترل و برق، تجهیزات مکانیکی، دکل­ها و سازه، اتصالات ثابت و موقت، کابین و تاسیسات هیدرولیکی با معیارهای استانداردی ایجاد شده   به ارائه خدمات بازرسی فنی در این زمینه می­پردازد. این بخش با بهره گیری از تجربه، دانش فنی، مهارت و تخصص بازرسان خود به ارزیابی تطابق تجهیزات مذکور با الزامات استانداردهای 23 ملی و استانداردهای بین المللی متمرکز شده است.

این شرکت با توجه به توانمندی بالای نیروی انسانی و با در اختیار داشتن تجهیزات تست­های غیر مخرب و با همکاری شرکت­های بین المللیCBIDGP و LRM Laboratory در مورد ارائه خدمات تست MFL (تست نشت جریان مغناطیسی) نیازهای بازرسی جامع تجهیزات کابل راه­ها را در اقصی نقاط کشور تامین می­نماید.

بخش تسهیلات کابل راه های هوایی شرکت بهینه سازان اعتماد صنعت به عنوان شرکت بازرسی پیشتاز در زمینه بازرسی دستگاه های تله کابین، تله سیژ و تله اسکی در کشور، با هدف ارزیابی وضعیت عمومی کابل راه در کنار وضعیت هرکدام از بخش های کابل فولادی، تاسیسات کنترل و برق، تجهیزات مکانیکی، دکل ها و سازه، اتصالات ثابت و موقت، کابین و تاسیسات هیدرولیکی با معیار های استانداردی ایجاد شده به ارائه خدمات بازرسی فنی در این زمینه می پردازد. این بخش با بهره گیری از تجربه، دانش فنی، مهارت و تخصص بازرسان خود به ارزیابی تطابق تجهیزات مذکور با الزامات استاندارد های 23 ملی و استانداردهای بین المللی متمرکز شده است.

این شرکت با توجه به توانمندی بالای نیروی انسانی و با دراختیار داشتن تجهیزات تست های غیر مخرب و با همکاری شرکت های بین المللی CBIDGP و LRM laboratory در مورد ارائه خدمات تست MFL (تست نشت جریان مغناطیسی) نیاز های بازرسی جامع تجهیزات کابل راه ها را در اقصی نقاط کشور تامین می نماید. تاکنون بیش از 30 خط کابل راه را در سراسر کشور بازرسی نموده است و اولین گواهینامه در ایران برای خط تله کابین توسط این شرکت صادر گردیده است.

خدمات :

شامل بازرسی ابزارهای کشش، وسایل برقی و ایمنی الکتریکی، واگن­ها، کابین­ها و صندلی­ها، قفل­ها، سامانه محرکه و دستگاه­های مکانیکی، تاسیسات، فیکس­های انتهایی، دکل­ها، بازرسی وضعیت کابل فولادی تاسیسات کابل راه­ها با در نظر گرفتن الزامات سری استانداردهای ملی 9419 و استاندارد اروپایی   EN 12927، بازرسی قبل از واگذاری تاسیسات، تعمیر و نگهداری و کنترل های عملکرد تاسیسات کابل راه بر اساس استاندارد ملی 9420 و استاندارد EN 1709 ، بازرسی الزامات عمومی تمامی تاسیسات کابل راه­ها بر اساس استاندارد ملی 1-9891 و استاندارد DIN EN 12929-1 ،  بازرسی کابل راه­ها دو کابلی برگشت پذیر بدون ترمز های واگن بر اساس استاندارد ملی 2-9891 و استاندارد  DIN EN 12929-2 ، بازرسی طرح بازیابی و تخلیه ایمن از کابل راه­ها بر اساس الزامات استاندارد ملی 10175 و استاندارد DIN EN1909.

کلید واژه: مجوز تله کابین

enThis post is also available in