خودروهای CNG که بیش از سه سال در حال تردد هستند باید تحت بازرسی ادواری قرار بگیرند. بازرسی نصب و بازسنجی کیفیت مخازن نصب شده بر روی خودروها با توجه به حجم قابل توجهی  از ذخیره گاز فشرده با دمای پایین از حساسیت بالایی برخوردار است. همچنین بازرسی ادواری سیستم گاز سوز خودرو نیز از نقطه نظر رعایت الزامات ایمنی نصب و همچنین بررسی شرایط قطعات تحت شرایط کاری حائز اهمیت می باشد.

شرکت بازرسی فنی بهینه سازان اعتماد صنعت با در نظر داشتن اهمیت این موضوع و نظر به نیاز مبرم کشور به ارائه خدمات بازرسی مخازن CNG به جهت عرضه این خودروها با تعداد بالا، اقدام به ارائه خدمات بازرسی مخازن سوخت گاز طبیعی فشرده نموده است. این شرکت تاکنون بیش از 4000 خودروی گازسوز بر اساس استاندارد ملی 9747 مورد بازرسی قرار داده است و بالغ بر 3000 مخزن CNG را تحت بازرسی های تکمیلی از جمله تست هیدرواستاتیک بر اساس استانداردهای ملی 9426 و 6792 قرار داده است.

خدمات:

  • بازرسی ادواری خودروهای CNG سوز بر اساس استاندارد ملی 9747 شامل بررسی الزامات نصب سازنده، الزامات نصب مخزن و شیر مخزن، محفظه گازبندی، الزامات خطوط انتقال گاز، الزامات اتصالات/رابط ها، پرکن، الزامات عملکردی خودرو
  • بازرسی نصب و بازسنجی کیفیت مخازن CNG بر اساس استاندارد ملی 9426 شامل بازرسي نحوه نصب و سيستم استقرار مخزن، بازرسي ملحقات مخزن شامل لوله هاي سوخت رساني، شیرها و PRD ها، بررسی و اندازه گیری عیوب فیزیکی و مکانیکی ، آسیب­های سطحی و عیوب ناشی از تاثیرات شیمیایی و خوردگی، بررسی عیوب ساخت، ضخامت سنجی مخازن و بررسی خوردگی داخلی، بازرسی و فیلم برداری داخلی مخازن، شات بلاست و بررسی میزان فلز خورده شده داخلی، تست هیدرواستاتیک تحت فشار 300 بار، تست آلتراسونیک برای بررسی ترک­های داخلی.

enThis post is also available in