گرمایش زمین و افزایش آلاینده های زیست محیطی همزمان با عمومیت یافتن استفاده از سوخت های پاک نظیر CNG را پررنگ تر نموده و به تبع آن نیاز اساسی احداث جایگاه های عرضه سوخت مذکور، با در نظر گرفتن الزامات ویژه آن را ایجاد می کند.

با توجه به اهمیت این موضوع، همزمان با شروع فرآیند بازرسی جایگاه های سوختگیری CNG شرکت بازرسی فنی بهینه سازان اعتماد صنعت با تخصیص نیروهای کارآزموده و متخصص خود، در قالب بخش بازرسی جایگاه های سوخت CNG، اقدام به ارائه خدمات جامع بازرسی فنی در این حیطه نموده است. تاکنو

این شرکت با بهره مندی از خدمات آزمایشگاه تست هیدرواستاتیک سیلندرهای بدون درز و تجهیزات پیشرفته، نیازهای بازرسی جایگاه های سوختگیری CNG در اقصی نقاط کشور را برطرف نموده و همچنین بهره­مندی ایمن از این سوخت پاک را برای عموم دارندگان وسایل نقلیه مجهز به مخازن سوخت گاز طبیعی تضمین می­نماید. این شرکت تاکنون بیش از 500 بازرسی جایگاه های سوختگیری تک منظوره و دو منظوره را بر اساس استانداردهای 7829 و 6792 به انجام رسانیده است.

خدمات:

بازرسی فنی تجهیزات جایگاه­های تک منظوره و جایگاه­های چند منظوره بر اساس استانداردهای ملی 1-7829، 2-7829 و 12054 شامل بازرسی مترینگ و لوله­ های LP، درایر، سیستم کمپرسور، مخازن ذخیره سازی، دیسپنسر، تابلو برق و کابل­ها، حریم و نواحی محوطه جایگاه، الزامات کلی بهره برداری و موارد تعمیراتی .

enThis post is also available in