ایمنی و استاندارد تجهیزات تفریحی به دلیل استفاده گسترده عمومی از این وسایل و ضرورت تامین ایمنی در زمان بهره برداری از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. بازرسی در مراحل طراحی و ساخت، نصب و راه اندازی، حین بهره برداری و بازرسی های دوره ای تضمین کننده ایمنی این تجهیزات بوده و موجب کاهش خطرات و حوادث احتمالی برای کاربران خواهد شد. تجهیزات تفریحی از منظر تاسیساتی (سیستم های الکتریکی، مکانیکی، هیدرولیکی و پنوماتیکی)، از نظر سازه ای (اتصالات، جوش، مواد به کار رفته، استحکام سازه ای)، طراحی و اجرا، دستورالعمل های نصب و مونتاژ و شرایط بهره برداری و نگهداری باید مورد توجه قرار گیرند.

بازرسی تجهیزات تفریحی شامل بازرسی تجهیزات زمین بازی، تجهیزات ورزشی در فضاهای عمومی، تجهیزات بادی، سرسره های آبی، تجهیزات شهربازی بر اساس استانداردهای ملی 6436، 6437، 11389، 8987، 14238 می­باشد. شرکت بازرسی بهینه سازان اعتماد صنعت از بدو اجرای استاندارد از نقطه نظر تعداد بازرسی ها (بالغ بر 40000 مورد بازرسی) و صدور گواهینامه و مجوز بهره برداری در مقام نخست در کشور قرار دارد و صدها پروژه بزرگ ساخت و نصب و همچنین تجهیزات وارداتی را مدیریت نموده است.

 

مدارک مرتبط

مدارک و مستندات مورد نیاز

تعیین نواحی شتاب و نوع مهار پیشنهادی وسایل سنگین و نیمه سنگین

دوره های آموزشی مرتبط با پرسنل مراکز تفریحی

لیست تجهیزات موجود در کیت کمکهای اولیه

 

 

 

enThis post is also available in