تامین الزامات ایمنی و نیازهای کاربردی و طراحی برای استفاده ایمن از آسانسورها با توجه به استفاده گسترده و عمومی، ضرورت جدی در کشور دارد.شرکت بازرسی فنی بهینه سازان اعتماد صنعت، نیروهای مجرب و متخصص، خدمات بازرسی فنی آسانسور (بازرسی بعد از نصب و بازرسی ادواری) و پله برقی را به منظور بررسی تطابق وضعیت ایمنی و استاندارد تجهیزات مذکور بر اساس استاندارد ملی 1-6303، در ساختمان­ها و اماکن عمومی ارائه می نماید. این شرکت در حال حاضر در 6 استان کشور از جمله استان تهران فعالیت می نماید.

خدمات بازرسی فنی آسانسور
1- بازرسی آسانسورهای الکتریکی
2- بازرسی آسانسورهای هیدرولیک
3- بازرسی آسانسورهای خدماتی و خودروبر
4- بازرسی آسانسورهای بدون موتورخانه (Room less)
5- بازرسی ادواری آسانسورها
6- بازرسی براساس استانداردهای جهانی (EN81-Part 1,2,115 و ASME –A17 Part 1,2,3)
7- بازرسی براساس استاندارد ملی ایران 1- 6303
8- بازرسی براساس مقررات ایمنی آسانسورهای الکتریکی (نگارش دوم)

 

دانلودفرم های مربوط به استان تهران:

1-فرم خوداظهاری تاییدیه اجزا

2-مشخصات فنی

3-فرم درخواست بازرسی آسانسور برقی

 

سایر فرمها:

1-خوداظهاری تاییدیه اجزا (ویرایش جدید)

2-فرم درخواست بازرسی

3-فرم درخواست زمان بازرسی

4-فرم مشخصات فنی (ویرایش قدیم)

5-قرارداد بازرسی

6-گواهی خود اظهاری تایید یه اجزا (ویرایش قدیم)

7-مشخصات فنی (ویرایش جدید)

تعرفه ها:

1- تعرفه بازرسی اولیه

2- تعرفه بازرسی ادواری