با توجه به اهمیت بازرسی و آزمون­های دوره­ای سیلندرهای فولادی بدون درز ذخیره گاز شامل سلیندرهای گازهای دایمی، گازهای مایع شونده خورنده و غیرخورنده این شرکت با اخذ گواهینامه تایید صلاحیت بر اساس استاندارد 6792 اقدام به بازرسی از مخازن ذخیره گاز نموده است و تاکنون بالغ بر 3000 سیلندر از جمله سیلندرهای CNG جایگاه های سوختگیری و خودرو را مورد بازرسی قرار داده است .