روش های ارزیابی انطباق و بازرسی کالاهای وارداتی
دوره ممیزی داخلی و آموزش ISO/ IEC 17020
آشنایی با تائید نوع (TA) خودرو، استاندارد های 51گانه
آشنایی با استاندارد های تجهیزات بادی
آشنایی با روند بازرسی تجهیزات شهربازی و آشنایی کلی با استاندارد 9987
آشنایی با مبانی استاندارد 8987
آشنایی با بازرسی جوش و تست چشمی VT
دوره آشنایی با معیار مصرف انرژی در حوزه های نفت، گاز، نیروگاه و صنایع غذایی
ممیزی داخلی استاندارد ISO 17025; 2005
آشنایی با مقررات ساختمان و نصب آسانسور: قسمت اول- آسانسور های برقی مطابق استاندارد ملی ایران به شماره  1-6303
آشنایی با استاندارد بادی
آشنایی با ترامپولین
آشنایی با استاندارد تجهیزات بادی
دوره آشنایی با الزامات اپراتوری تجهیزات تفریحی
دوره آشنایی با الزامات ترامپولین
دوره آشنایی با الزامات اپراتوری تجهیزات آبی استاندارد 14238
دوره های تکمیلی جوش، برق، هیدرولیک و پنو ماتیک
آموزش استاندارد ها و مقررات تائید نوع و روش اجرائی موتورگازی و موتورسیکلت
پله برقی
دوره آموزشی HSE

دوره آموزشی مباحث منتخب در استاندارد سازی جایگاههای سوخت گیری CNG

دوره های آموزشی تخصصی در زمینه تجهیزات کابل راه ها، تله کابین، تله سیژ و تله اسکی

دوره های آشنایی با قواعد حقوقی حاکم بر قراردادهای صنعتی

enThis post is also available in