آزمایشگاه شرکت بهینه سازان اعتماد صنعت در زمینه انجام آزمایشات هیدرواستاتیک و آزمون جذب ضربه به عنوان همکار استاندارد آماده ارائه خدمات بر اساس استانداردهای ملی 6792 و 6437 می باشد.

آزمون هیدرواستاتیک:

همزمان با انجام بازرسی مخازن خودروهای گازسوز و مخازن جایگاه های CNG و نیاز به انجام آزمون های تکمیلی، این شرکت اقدام به راه اندازی پکیج آزمون هیدرواستاتیک جهت آزمون تا فشار 450 بار نمود.

آزمون HIC:

این شرکت دارای تجهیزات پیشرفته آزمون تعیین ارتفاع سقوط بحرانی و سطح جذب ضربه کف پوش های زمین بازی می باشد و توانسته است به عنوان آزمایشگاه همکار، تاکنون سطوح ضربه در زمین های بازی را براساس استاندارد 6437 و EN1177 مورد آزمون قرار دهد.

enThis post is also available in